عرضه آدامس سقز اصل در سراسر ایران

 شیره ی غلیظ و چسبناکی که از صمغ درخت بنه یا پسته کوهی تولید می شود. با ایجاد زخم هایی بر تنه درخت این صمغ جمع آوری شده و طی فرایندی به سقز تبدیل می شود. از سقز

اقرأ المزيد