عرضه سقز درخت پسته کوهی

عرضه سقز درخت پسته کوهی در تهران

عرضه سقز درخت پسته کوهی در تهران به راحتی انجام می شود. سقز با نام های مختلف و متفاوتی شناخته می شود از جمله: بنه و قسوان گرفته تا کندر. این نمونه یکی از مفید،

اقرأ المزيد