مرکز پخش سقز

مرکز پخش سقز شیره درخت در کشور

نام دیگر سقز شیره درخت، بنه یا درخت پسته وحشی
می باشد. لازم به ذکر است بدانید در فصل پاییز به طور طبیعی از تنه این درخت نوعی صمغ خارج می شود. به طور کلی می توا

اقرأ المزيد