شرکت پخش سقز تلخ در شهر کردستان

شرکت پخش سقز تلخ در شهر کردستان سعی دارد که از روش های مختلف و مناسب برای عرضه این محصول های خوراکی به مردم استفاده نماید. یکی از شیوه هایی که هم برای این شرکت

اقرأ المزيد